Security Projectmanagement

Projectmanagement volgens EFDÉ Security:

Security Projectmanagement omvat alle projectmatige leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen.

DOEL. Samen met de u, de opdrachtgever, formuleren wij een helder en gedetailleerd doel. Hiermee bereiken wij dat het eindresultaat voldoet aan uw verwachtingen.

PROCES. Wij vinden dat een project procesmatig aangepakt moet worden. Een pragmatische aanpak van een project bestaat niet zonder kostenoverschrijdingen. Daarom vind ik het belangrijk om het proces goed en adequaat in te richten.

PROJECTPLAN. Wij omschrijven In een helder projectplan het proces om het project op de meest efficiënte en effectieve wijze uit te voeren.

PLANNING. Wij stellen een gedetailleerde, met de juiste milestones, planning op. Dit, vinden wij, is essentieel om het einddoel op de afgesproken tijdstip te bereiken. 

 

Mijn aanpak en stijl in het kort
  • Volledige focus op de inrichting van uw beveiliging.
  • Heldere communicatie die leidt tot duidelijke afspraken.
  • Duidelijke security projectaanpak.
  • Motiverend voor het projectteam.
  • Zowel coachend als sterk sturend kunnen optreden.
  • Pro-actieve houding.
  • Ontzorgen van de klant.
  • Sterke security adviesrol.
  • Duidelijk projectplan.
  • Sturend op financieel resultaat.

BUDGET. Wij stellen op een adequate wijze het projectbudget vast. Wij beheersen dit op een efficiënte wijze. Afwijkingen worden aan u gerapporteerd, daar waar nodig wordt bijgestuurd.

VERWACHTINGEN. Wij vinden dat het uitvoeren van een project draait om het managen van verwachtingen. Wij gebruiken een heldere communicatie die past bij de omstandigheden.

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Aan de hand van de gestelde doelen, het projectplan en de planning, stellen wij periodiek een voortgangsrapportage op. Hiermee informeren wij opdrachtgever over de voortgang, maar ook over opgetreden afwijkingen.

PRO ACTIEF. Wij zijn pro actief. Wij signaleren niet alleen, wij dragen oplossingen aan en maken daarbij de consequenties inzichtelijk. Hierdoor kunt u de juiste beslissing nemen.

FOCUS. U kunt van ons de volledige focus op uw project verwachten, hiermee bent u verzekerd van het eindresultaat wat aan uw verwachtingen voldoet.

 

Ik maak graag een afspraak met voor een kennismakingsgesprek. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jean-Paul Efdé MSec