Security Management

EFDÉ Security heeft de licentie verworven om De Haagse Methodiek (DHM®) te mogen toepassen.

DHM Security Management is in beveiligend Nederland een bekend begrip. Het is een methodiek voor de gestructureerde opzet van de beveiliging binnen bedrijven en instellingen; van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging.

Beperk uw risico’s

Door het Security Management pakket in finale zin te laten toetsen, beschikt u over een gewaarmerkt pakket van beveiligingsmaatregelen, waarmee een organisatie naar derden kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken. 

Dit kan veel kopzorgen over aansprakelijkheid voorkomen.

De methode biedt alle actoren, betrokken bij de beveiliging, de mogelijkheid om vanuit eenzelfde benadering beveiligingsproblemen aan te pakken en zo nodig gezamenlijk op te lossen.

DHM is geen revolutionaire nieuwe Security Management  methode. Op basis van jarenlange ervaring in de Security sector en met gebruikmaking van reeds geaccepteerde management instrumenten, is DHM ontwikkeld. 

Voordelen DHM Security Management
 • Flexibele methode;
 • Systematische aanpak;
 • Structuur;
 • Transparantie;
 • Accountability;
 • Kwaliteitsborging;
 • Standaardisatie;
 • Kostenbeparing.

 

Essentieel voor u is de wetenschap dat reeds getroffen beveiligingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de nieuwe opzet.

Kernonderdelen DHM Security Management® systemen:

 • Interne Security Audit: ISA – organogram;
 • Security Beleidsplan: SBP- organogram;
 • Basis Security Plan: BSP- organogram;
 • Bewakingsplan: BWP- organogram;
 • Bedrijf Security Manager: BSM- organogram;
 • Plan Interne Beveiligingsorganisatie: plan IBO;
 • Bepalen Incident beheersbaarheid: Ib;
 • Plan Externe Beveiligingsorganisatie: plan EBO;
 • Periodiek Inspectie Programma: PIP;
 • Security Management Pakket: SMP- organogram.

Wij hebben de kennis, kunde en ervaring om het security beleid binnen uw organisatie op te zetten en te auditten.

Ik maak graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek

Met vriendelijke groet,

 

Jean-Paul Efdé MSec