Omzet € 250 k
Rol projectmanager

Upgrade van het bestaande cameraobservatie systeem naar een systeem waar beelden slimmer worden opgeslagen. Puur een upgrade van de software waarbij zowel aan de kant van het softwareplatform van het cameraobservatiesysteem als aan de kant van het security management systeem ontwikkeld moest worden

Afstemming tussen leverancier softwareplatform camera observatie systeem en intern softwarehuis voor het correct samen laten werken van beide platforms. Interventieplannen maken omtrent het proces van omzetten tijdens een live situatie. Plannen werkzaamheden in de verschillende vestigingen.

In verband met de vertrouwelijkheid van de projecten, kan ik u geen namen van bedrijven en instanties geven.